Tjänster

Kurser

Blad1-Attraktiva paketlösningar för coaching av ledare
Blad2-Nätverksträff ledare 9 november 2018
Blad3-Optimalt ledarskap för chefer 26 nov 2018
Blad5-Stressad och sliten30 nov 2018
Blad6-Påfyllnadsdag stressad och sliten 26 okt 2018

Ledar- och medarbetarutveckling
Genom utbildning, handledning/coaching av chefer, ledningsgrupper, arbetslag eller enskild medarbetare. När du gått en ledarutbildning/program hos oss erbjuds du att delta i vårt nätverk för ledare som verkligen vill leda!
Livet och arbetslivet förändras vilket vi tycker om det eller inte. Coaching är en framåtsyftande metod. Genom att skapa trygga och motiverade medarbetare kommer de i sin tur att bidra till bättre resultat genom att fokus ligger mer på arbetsuppgifterna och uppdragsgivarna. Att utveckla team gör att alla känner sig värdefulla och tar ett gemensamt ansvar för företagets utveckling och framgång.

Förändring- och organisationscoaching
Den tid vi nu lever i präglas för många av oro, stor förändringstakt och mycket stress i såväl arbets- som privatlivet. Hur det samspelet fungerar är avgörande för hur människorna mår, både psykiskt och fysiskt. En av de stora stötestenarna och motkrafterna vi möter under förändringsarbete är de egna tankemönstren. 
Förändring är också det tillstånd varje företag och organisation ständigt befinner sig i. Det ställer stora krav på förändringsledning och utvecklingsarbete. Företag består av människor och är ett levande system, vilket får konsekvenser i förändringsarbetet. Gunillacoach kan bistå er att planera och genomföra förändringar på ett bra sätt.

Stresshantering
Stress är kanske inte den fiende vi tror. Det handlar mycket om att hitta en balans och harmoni mellan kropp, själ, känsla och tanke, samt mellan arbete och fritid. Detta kan ske genom både teoretiska och praktiska samtal och utbildningar.

Utbildningar o föreläsningar
Vi vill bidra med nya sätt att se på problem och lösningar. Det handlar om att lyfta positiva värderingar och en djupare förståelse för det mänskliga såväl som arbetsprocesser, värderingar, visioner och målbilder. Vi utbildar människor som vill ha en större förståelse för vad som är viktigt i livet och yrkeslivet.  Vi älskar att följa processer som leder framåt för ledare och personal.
Här kommer vi fortlöpande lägga ut utbildningar.

Professionell handledning
Handledning ger förutsättning för en process att landa i. Handledning kan ske både individuellt och i grupp. Ibland utförs den också på operativ nivå och mellanchefs/arbetsledarnivå. Målet med handledningen är ofta en blandning av yrkesmässigt stöd, möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling, självkännedom och utveckling av professionella metoder. Inte sällan ges handledning i stressförebyggande syfte eller som rena avlastningssamtal i en tuff arbetssituation

Konflikthantering
Konflikter är självklara delar av ett arbetsliv, eftersom människor har olika behov som kan kollidera med varandra. Målet måste vara fokus på arbetsuppgifterna som förenar och håller gruppen samman. För att komma ur en konflikt är det viktigt att tillsammans i gruppen eller mellan de oense parterna analysera vad det är för sorts konflikt samt titta på dess uppkomst. Vad har hittills varit prövat, hur se målet ut när konflikten är löst samt hur kommer vi dit? Med en smula öppet sinne kan nya idéer och insikter födas. Människor växer av konflikter om man tar sig ur dem med värdigheten i behåll. 

Omställning i yrkeslivet o jobbcoaching
 Ibland händer det att vi kommit till en punkt i livet/yrkeslivet där vi inte känner oss nöjda eller vill ändra inriktning men vi vet inte vet hur. Här kan jag som coach vara med och hjälpa dig att se klarare vad du vill och hur du kan ta dig vidare. Tillsammans ser vi till att du har ett bra CV och sökbrev och är rustad för intervjufrågor. Vi hade inom företaget Awilja tidigare uppdraget till AF så länge tjänsten om jobbcoaching fanns hos dem. Vi hade då ett mycket gott resultat och som enda företag inom Säffles arbetsmarknadsområde med en trestjärnig rating. Vi har även haft mycket uppdrag som underkonsult till Arbetslivsresurs med olika stödinsatser för personer som stått lite längre från arbetsmarknaden med goda resultat. 

Teamutveckling
Teamutveckling är en process mot gemensamma värderingar, ömsesidigt beroende och engagemang. Trygga team utvecklar en social förmåga där man har förtroende för varandra, lyssnar till varandra och ser samarbete som en förutsättning för att komma fram till många kloka beslut och där man löser konflikter på ett moget sätt. Det är i dialogen, samtalet och mötet mellan människor som det verkliga lärandet och utvecklingen sker. 
Gunilla på Gunillacoach har en gedigen erfarenhet av att jobba med teamutveckling för framgång. 

 

© Copyright Gunilla Andersson Coach AB, Blomstervägen 75, 67232 Årjäng, Tfn: 070-351 64 60, Mail: gunilla@gunillacoach.se,  Web: www.gunillacoach.se